بیست و چهارمین نمایشگاه آگروفود تهران با حضور برند های داخلی و خارجی از جمله شرکت بهشت قندیل نماینده انحصاری چای دوغزال در ایران در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران برگزار گردید که در ادامه گزارش تصویری این رخداد را ملاحظه می نمایید.

1