آدرس : شهرک صنعتی شمس آباد، خیابان پروفسور حسابی، کوچه نسترن پنجم

تلفن : 22275758

فکس : 22275770

ایمیل : info@beheshtghandil.com